اسامی برندگان

فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

پاورپوینت درباره بدهی های بلندمدت

پاورپوینت درباره بدهی های بلندمدت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها

پاورپوینت کنترل و مدیریت موجودی ها

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره تئوری حسابداری

پاورپوینت تئوری حسابداری

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سرمایه گذاری وجوه مازاد

سرمایه گذاری وجوه مازاد

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل