فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

مقاله در مورد مدیریت استراتژیک

مقاله در مورد مدیریت استراتژیک

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاقیت در مدیریت

خلاقیت در مدیریت

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استرس کارکنان

استرس کارکنان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مدیریت برنامه ریزی توسعه فردی

مقاله مدیریت برنامه ریزی توسعه فردی

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک

تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست؟

مقاله مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست؟

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اساسي ترين آفات مديريت از ديدگاه مديريت علوي

اساسي ترين آفات مديريت از ديدگاه مديريت علوي

قیمت : 1,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مديريت توزيع فيزيكي

مديريت توزيع فيزيكي

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مديريت تقاضا

مقاله مديريت تقاضا

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی